Vår tilnærming til strategirealisering:

raskere på mål ved hjelp av istandsetting

Varde Hartmark er spesialisert innen strategirealisering; evnen til å istandsette for, og gjennomføre, varige og målbare endringer. Endringer som skal bidra til å realisere våre oppdragsgiveres mål, enten det er snakk om bunnlinje eller et samfunnsoppdrag. Endringer som virker. 

Gjennom utradisjonell consulting og unike fagsammensetninger kobler vi harde (tall) og myke (folk) styringsmekanismer sammen for å skape reell mobilisering og realisere målbare resultater.

Vi tror at våre oppdragsgivere i de aller fleste tilfeller har best kunnskap om egen bedrift, egen bransje og eget marked. Derfor er kunsten først og fremst å fasilitere frem allerede eksisterende kunnskap heller enn å gjøre nye, omfattende analyser. Fordi strategien og innsikten sjelden er direkte feil og fordi det som oftest er graden av istandsetting som skiller suksess og fiasko.Mindre tid brukt på analysefasen

Varde Hartmark bruker mindre tid i analysefasen enn det den tradisjonelle tilnærmingen til consulting gjør. Hvorfor?

Tradisjonell.jpg

Figuren til venstre viser den tradisjonelle tilnærmingen til consulting hvor det brukes mye tid i analysefasen og mindre tid på istandsetting av organisasjonen til å levere på strategien og sikre at strategien gjennomføres.   

 
vardehartmark2.jpg

Varde Hartmarks tilnærming til strategirealisering er illustrert i figuren til venstre. Vi tror at våre oppdragsgivere i de aller fleste tilfeller har best kunnskap om egen bedrift, egen bransje og eget marked. Derfor er kunsten først og fremst å fasilitere frem allerede eksisterende kunnskap heller enn å gjøre nye, omfattende analyser.


Jeg har gjennom flere tiår i bransjen vært med på mange gode strategier, jeg har imidlertid ikke vært i nærheten av å få denne type bistand til implementeringen og forankringen av strategi i organisasjonen.
— Administrerende direktør