Varde Hartmark er et konsulentselskap som setter ny standard for problemløsing og strategirealisering. Gjennom å kombinere harde og myke fagdisipliner får vi tall og folk til å spille sammen, og strategier og planer til å gjennomføres.


Dette er noen av utfordringene vi har hjulpet våre oppdragsgivere med: 

  • Organisasjonen trenger å forstå at den må endres i dag for å lykkes i morgen

  • Organisasjonen kjenner retningen (strategien), men mangler evnen til å gjennomføre som planlagt

  • Organisasjonen går i utakt, det er strekk i laget og trenger tydeligere retning  
  • Organisasjonen har ikke klart å bryte ned målene i konkrete, forståelige størrelser for den enkelte

  • Organisasjonen skal gjennomføre teknologiskifte

 

 

 

Aktuelt 

Jeg har gjennom flere tiår i bransjen vært med på mange gode strategier, jeg har imidlertid ikke vært i nærheten av å få denne type bistand til implementeringen og forankringen av strategi i organisasjonen.
— Administrerende direktør