Våre medarbeidere


Adele Forsberg

Adéle Forsberg

Konserncontroller

+47 957 20 724

E-post

Konserncontroller i Vardegruppen. Bred erfaring innenfor regnskap og økonomistyring.

 
Adrian Skogeng

Adrian Forberg Skogeng

Konsulent

+47 913 62 645

E-post

Adrian er utdannet siviløkonom med mastergrad fra USA med fordypning i finans og ledelse. Har solid kompetanse innen finansanalyse samt strategi og forretningsutvikling.

Beate Stang Midtbust

Beate Stang Midtbust

Konsulent

+47 473 75 206

E-post

Beate har spesielt god innsikt i norsk varehandel. Solid kompetanse og erfaring innenfor bransje, markeds- og konkurranseanalyser, informasjonsstrukturering og identifisering av mulighets- og forbedringsområder for handelen.

 
Camilla W Ruud

Camilla W. RUUD

Assosiert partner

+47 965 11 981

E-post

Master i Marketing Management og erfaren prosjektleder. Kompetanse innenfor strategirealisering, kommunikasjon, arbeidsgiverattraktivitet og digitale læringsprogrammer.

Einar Gjelsvik

Einar Gjelsvik

Seniorkonsulent

+47 975 79 505

E-post

Spesialkompetanse innenfor strategi, forretningsutvikling målstyring og prosjektledelse. Bred erfaring med utvikling av KPI’er og KPI-systemer samt god kjennskap til LEAN Six Sigma.

Elin Kristin Røgenæs

Elin Kristin Røgenæs

Seniorkonsulent

+47 959 24 831

E-post

En erfaren leder, prosjektleder og analytiker med bred kompetanse fra ulike selskaper. Kjernekompetanse innen Retail, og evner å kommunisere svært godt på mange nivåer. Har betydelig erfaring i å analysere ulike markeder, kategorier, konsepter og lønnsomhetspotensial, og utforme og iverksette vellykkede strategier på flere organisasjonsnivåer.

Espen Nøklebye Evensen_høyde.jpg

Espen Nøklebye Evensen

Assosiert partner

+47 907 55 733

E-post

Espen har mer enn 20 års strategisk erfaring fra planlegging, styring, organisasjonsutvikling og forbedringsarbeid i privat, statlig og kommunal sektor. Siviløkonom i bunnen, stor teknisk forståelse og innsikt og solid samfunnsforståelse og kommunikasjonserfaring. En trygg diskusjonspartner og stødig prosjektleder når utfordringene ligger i krysset mellom forretning, forvaltning og politikk.

Frode Stang_CV_lav.jpg

Frode Stang

Assosiert partner

+47 959 47 419

E-post

Utdannet journalist og har 11 års erfaring som programleder, nyhetsreporter og dokumentarfilmprodusent fra NRK. Har spesialkompetanse innen kriseøvelser, mediehåndtering, filmproduksjon, presentasjonstrening og konferanseledelse.

Grunde Fredriksen

Grunde Fredriksen

Grunnlegger | Partner

+47 909 26 942

E-post

Co-grunnlegger av Vardegruppen. Spesialist innen endringsprosesser, forretningsutvikling, strategi og strategirealisering. Spisskompetanse innenfor strategisk intern- og eksternkommunikasjon, journalistikk, CEO-rådgivning, merkevarebygging og strategiimplementering.

Helle Wensberg Holte

Helle Wensberg Holte

Konsulent

+47 924 51 814

E-post

Internasjonal erfaring med skriftlig formidling og PR som spesialområde. Politisk erfaring og jobber også med interessentkartlegging- og håndtering. Gult belte i LEAN Six Sigma

Hilde-Lundby-Gjerde_lav.jpg

INgeborg kyvik

Partner

+47 934 80 396

E-post

Ingeborg har lang erfaring som rådgiver innen fagområdene resultatforbedring og organisasjonsutvikling, samt bred ledererfaring fra større norske og nordiske virksomheter. Ingeborg har spesifikk bransjeerfaring fra varehandel, tjenesteytende næring, bank og forsikring.

Jostein Urne

Jostein d. urne

+47 928 01 468

E-post

Har strategi, forretningsutvikling, markedsposisjonering og identitetsbygging som spesialfelt - i tillegg til virksomhets- og konseptutvikling.

JoergenVeiby2.jpg

JØRGEN VEIBY

Fagkonsulent

+47 481 50 253

E-post

Utdannet økonom med mastergrad i entreprenørskap og teknologiledelse fra NTNU og Boston University. Innovasjonsentusiast med erfaring innen teknologibasert forretningsutvikling. 

Kari Bente Skarbø.jpg

Kari Bente Skarbø

Seniorpartner

+47 982 42 529

E-post

Har jobbet med utvikling av anerkjente merkevarer, nasjonalt og internasjonalt. Bred erfaring innenfor strategirealisering og ledelse. Spesialistkompetanse innenfor forretningsutvikling, endrings- og kulturutviklingsprosesser og employer branding.

Kirsten.png

Kirsten Jahren

Administrasjonskonsulent

+47 930 54 277

E-post

Administrasjon og lederstøtte.

 
Kjartan Tollefsen Laupstad

Kjartan Tollefsen Laupstad

Konsulent

+47 936 42 489

E-post

Utdannet siviløkonom med fordypning i finans, med en supplerende mastergrad i strategi og organisasjonsrådgivning. Analytisk kapasitet innenfor kvantitativ metode og forretningsutvikling.

Kristin Lillefjære

Kristin Lillefjære

 

+47 990 13 399

E-post

Erfaren leder, prosjektleder, formidler og analytiker med sterkt fokus på å få tall og mennesker til å spille sammen i endringsprosesser. Erfaring fra både privat og offentlig sektor.

Linn De Lange

LINN DE LANGE

Konsulent

+47 932 65 559

E-post

Linn har 15 års erfaring fra mediebransjen og en Mastergrad i Journalistikk fra Universitetet i Oslo, samt grunnfag psykologi. Hun har spesialkompetanse innen digitalisering, ledelse og prosjektledelse, samt inngående erfaring med omstillingsprosesser. I tillegg har hun god erfaring fra styrearbeid, både som styremedlem og styreleder.

 
Malene Hoftun Jæger

Malene hoftun jæger

Konsulent

+47 466 25 846

E-post

Bred erfaring med markedsrettede kampanjer, endringsprosesser, internkommunikasjon og kanalbruk fra åtte år i kommunikasjonsbransjen. Operativ konsulent som balanserer prosjektledelse med innholdsproduksjon. Malene er utdannet maskiningeniør og statsviter.

Mari-Anne Mørk Reilly

mari-anne mørk reilly

Fagkonsulent

+47 990 49 834

E-post

Statsviter og journalist med kompetanse på Kina med internasjonal erfaring spesielt på bærekraftig utvikling innen bygg og eiendom. Mari-Anne har skriftlig formidling og innholdsproduksjon som sine spesialområder.

Martha Helgeland

Martha Helgeland

Tilbudskoordinator (permisjon)

+47 411 60 512

E-post

Spesialområdet er anbuds- og tilbudsprosesser. Kjernekompetanse innenfor strukturering, katalogisering og sammenstilling av store informasjonsmengder.

 
Mathias Reierth

Mathias Reierth

Konsulent

+47 988 05 724

E-post

Mathias har mer enn ti års erfaring fra norsk mediebransje, blant annet som skrivende journalist i VG og Dagens Næringsliv, og nyhetsreporter og programleder i TV 2. Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og UC Berkeley.  Mathias holder foredrag for næringslivet og gjesteforeleser i kommunikasjonsrelaterte fag ved flere av landets høyskoler.

Per J Skaret_cv.jpg

Per skøien

Assosiert partner

+47 922 33 648

E-post

Utdannet bedriftøkonom og har mellomfag i statsvitenskap. Har jobbet 20 år i pressen som journalist, nyhetssjef og redaktør. Har sin kompetanse innen strategisk kommunikasjon, omdømmebygging, mediehåndtering og tekstproduksjon. Bred erfaring fra møte- og debattledelse samt speakerrolle ved nasjonale og internasjonale idrettsarrangement.

Reidar Mueller

Reidar g. mueller

Partner

+47 908 71 924

E-post

Bransje- og markedsanalyser, strategi-, kjede- og forretningsutvikling og beste praksis. Reidar er en etterspurt foredragsholder og fremtredende bransjespesialist innenfor varehandel.

Stein Agnar Sannes

stein agnar sannes

Fagekspert

+47 936 19 395

E-post

IKT- og applikasjonsutvikler med spesialkompetanse innenfor utvikling, programmering og drift av nettbaserte realiseringsverktøy som har verdiøkende effekt for oppdragsgivere.

Terje Uthusli.jpg

Terje uthusli

Partner

+47 901 25 606

E-post

Mange års erfaring som rådgiver innenfor ledelse og organisasjonsutvikling for norske og internasjonale virksomheter i offentlig og privat sektor. Har spesialkompetanse innenfor utviklings- og omstillingsprosesser samt virksomhetskultur.

terje2.jpg

trine Høstmark solhaug

Fagkonsulent

+47 907 68 944

E-post

Trine er utdannet økonom og har en mastergrad i forretningsutvikling fra NTNUs Entreprenørskole. Hun har kompetanse innenfor teknologibasert forretningsutvikling, innovasjon og endringsledelse.

Øystein Ruud

øystein ruud

Grunnlegger | Partner

+47 971 53 002

E-post

Co-grunnlegger av Vardegruppen. Tyngde innenfor innovasjon, forretningsutvikling og kommunikasjon. Særlig bransjefokus på telecom, retail, media og reiseliv.