MENY og Varde Hartmark tok nok et gull

MENY og Varde Hartmark vant gull for konseptet "MENY Masters" under Magnet Awards, NM i Employer Branding, i går kveld.

Fra venstre: HR-direktør i MENY, Line Beate Jebsen og seniorkonsulent i Varde Hartmark, Malene Hoftun Jæger (foto: Magnet Awards)

Fra venstre: HR-direktør i MENY, Line Beate Jebsen og seniorkonsulent i Varde Hartmark, Malene Hoftun Jæger (foto: Magnet Awards)

Juryen sier følgende om hvorfor MENY Masters tok gull i kategorien Årets kampanje overfor egne medarbeidere:

Det er alltid en god strategi å investere i opplæring av medarbeidere, særlig når kvalitet og service er et viktig konkurransefortrinn. Det er også et spenstig valg, gitt en bransje der turnover er høyt. Resultatene er svært imponerende, med aktiv deltagelse på søndager og tydelig link mellom investering i opplæring til økonomiske mål som reduksjon i svinn og økt kundetilfredshet. Vinner i årets kampanje overfor egne medarbeidere er Varde Hartmark og MENY med MENY Masters!

Formålet med Magnet Awards (tidligere Gulljegeren) er å hedre de beste arbeidene innen rekruttering og «employer branding» i Norge. Bidragene vurderes ut ifra strategi (25%), kreativitet (25%) og effekt (50%). Årets kampanje overfor egne medarbeidere hedrer kampanjer og/eller tiltak som styrker merkevaren som arbeidsgiver og/eller reduserer turnover.

I fjor tok MENY Masters gull på Den Store Retaildagen (Kreativt Forum) i kategorien Internmotivasjon. Les mer her: https://www.vardehartmark.com/news/2017/5/18/meny-og-varde-hartmark-tok-gull

Detaljhandelen står foran betydelige endringer

banner.jpg

Kjedene må kutte 25 milliarder og investere betydelige beløp for å være konkurransedyktige i fremtiden.

Store deler av detaljhandelen sliter med svak omsetningsutvikling og lav lønnsomhet på grunn av utdaterte konsepter, prispress og for høye kostnader. Årsaker til økt prispress er:

  • økende bransje- og kanalglidning
  • endret kundeadferd
  • overgang til et transparent globalt marked

Resultatet er at bruttomarginene nå er satt under et voldsomt press. Detaljistene må endre sine forretningsmodeller, bygge merverdier i sine konsepter og kutte kostnader tilsvarende 25 milliarder kroner for å være konkurransedyktige i fremtiden. Det viser analyser Varde Hartmark nylig har gjennomført.

- Mange norske kjedeledere mangler realitetsorientering og har fryktelig dårlig tid. Her må også styrer og eiere komme på banen for å tilrettelegge for påkrevde endringer mens det fortsatt er mulig å møte situasjonen proaktivt, sier partner og varehandelsekspert Reidar G. Mueller.

For nærmere informasjon om funnene eller en prat om hvordan din kjede bør møte utfordringene, kontakt Reidar G. Mueller på mail reidar.mueller@vardehartmark.no  eller mobil nr. 980 71 924

MENY og Varde Hartmark tok gull

MENY og Varde Hartmark vant gull for konseptet "MENY Masters" på Den Store Retaildagen i mai.

Juryens begrunnelse (Kreativt Forum):

Internmotivasjon og innsalgsaktiviteter

Årets gullvinner imponerte med sin evne til å formidle både generell informasjon og faglig kunnskap på en helhetlig måte som engasjerte sine medarbeidere så til de grader! Man har laget en plattform som på en enkel og pedagogisk måte samler og fremstiller til dels komplekse fagområder med mer lettfattelig innhold. Juryen lot seg begeistre av at selve ideen også kan tas eksternt, både i form av aktiviteter i butikk og i media. Resultatene av kampanjen snakker for seg selv, med økt omsetning og redusert matsvinn i butikkene med høyest engasjement – og ikke minst høy grad av involvering og deltakelse blant de ansatte – som bl.a. har quizbattlet seg frem til ny kunnskap, fornyet motivasjon, og ikke minst stolthet og glede for å representere sin arbeidsgiver. Årets vinner er Varde Hartmark og MENYmed MENY Masters!

Varde Hartmark skaper mest verdi

Varde Hartmark er det selskapet innen management consulting som skaper mest verdi, og er også blant landets tre mest attraktive konsulentmiljøer å samarbeide med. Det viser Konsulentguidens årlige undersøkelse blant 642 kjøpere av konsulenttjenester.

Gjennom 20 år har Konsulentguiden utarbeidet analyser og statistikk over norsk konsulentbransje. Konsulentguiden er også arrangør av Konsulentprisen, i samarbeid med hovedorganisasjonen Virke og Kapital. Undersøkelsen er gjennomført kvantitativt blant konsulentkjøpere i offentlig og privat sektor, og baserer seg på data samlet inn i perioden februar til april 2016. Under ser du grafer hentet ut fra Konsulentguidens rapport for 2016.

Varde Hartmark blir rangert langt bedre enn alle andre tjenesteleverandører når det kommer til å gi verdiskapning.

Respondentene ble spurt i hvilken grad tjenesteleverandørene bidro til verdiskapning i virksomheten. Indekser opp mot 50 tilsvarer mindre verdiskapning enn forventet, mens verdier opp mot 100 kan tolkes som at verdiskapningen er mer enn dobbelt så mye som utgifter tilsvarer i konsulenthonorarer.

Årets konsulent

konsulentguiden.png

Konsulentbransjen gjør Norge mer effektivt og konkurransedyktig. Og ingen har det siste året skapt sterkere resultater for oppdragsgiverne enn Varde Hartmarks Kari Bente Skarbø.

I forrige uke ble hun foran en samlet bransje kåret til Årets Konsulent for arbeidet hun i spissen for Varde Hartmarks team har gjort for å mobilisere læring og engasjement blant medarbeiderne i matvarekjeden Meny. Kompetansehevingsprogrammet omfatter mer enn 10.000 ansatte, har over MNOK 100 i resultatforbedring som mål.

Det harmoniserer godt med årets store konsulentundersøkelse, der Varde Hartmark etter undersøkelser blant landets største konsulentkjøpere toppet listen blant over alle norske konsulentvirksomheter i kategoriene «Skaper verdi for pengene» og «Sannsynlighet for gjenkjøp».

Skarbø ble tildelt den prestisjetunge utmerkelsen i en kåring arrangert av Virke, Kapital og Konsulentguiden. I juryens begrunnelse heter det blant annet:

«Med slagordet Varde Hartmark får planer til å fly, har selskapet systematisk satset på og bygget opp en egen fagdisiplin: Levendegjøring. Levendegjøring innebærer å balansere harde fag som strategi, analyse og virksomhetsstyring med myke fag som organisasjonsutvikling, lederutvikling, pedagogikk og, markedsføring og kommunikasjon. Kari Bente Skarbø har hatt en tydelig medvirkning i banebrytende konsulentarbeid tuftet på levendegjøring som metode, for å sikre oppdragsgiverne gjennomslag og oppslutning blant medarbeidere og kundens kunder.»