Varde Hartmark skaper mest verdi

Varde Hartmark er det selskapet innen management consulting som skaper mest verdi, og er også blant landets tre mest attraktive konsulentmiljøer å samarbeide med. Det viser Konsulentguidens årlige undersøkelse blant 642 kjøpere av konsulenttjenester.

Gjennom 20 år har Konsulentguiden utarbeidet analyser og statistikk over norsk konsulentbransje. Konsulentguiden er også arrangør av Konsulentprisen, i samarbeid med hovedorganisasjonen Virke og Kapital. Undersøkelsen er gjennomført kvantitativt blant konsulentkjøpere i offentlig og privat sektor, og baserer seg på data samlet inn i perioden februar til april 2016. Under ser du grafer hentet ut fra Konsulentguidens rapport for 2016.

Varde Hartmark blir rangert langt bedre enn alle andre tjenesteleverandører når det kommer til å gi verdiskapning.

Respondentene ble spurt i hvilken grad tjenesteleverandørene bidro til verdiskapning i virksomheten. Indekser opp mot 50 tilsvarer mindre verdiskapning enn forventet, mens verdier opp mot 100 kan tolkes som at verdiskapningen er mer enn dobbelt så mye som utgifter tilsvarer i konsulenthonorarer.