Årets konsulent

konsulentguiden.png

Konsulentbransjen gjør Norge mer effektivt og konkurransedyktig. Og ingen har det siste året skapt sterkere resultater for oppdragsgiverne enn Varde Hartmarks Kari Bente Skarbø.

I forrige uke ble hun foran en samlet bransje kåret til Årets Konsulent for arbeidet hun i spissen for Varde Hartmarks team har gjort for å mobilisere læring og engasjement blant medarbeiderne i matvarekjeden Meny. Kompetansehevingsprogrammet omfatter mer enn 10.000 ansatte, har over MNOK 100 i resultatforbedring som mål.

Det harmoniserer godt med årets store konsulentundersøkelse, der Varde Hartmark etter undersøkelser blant landets største konsulentkjøpere toppet listen blant over alle norske konsulentvirksomheter i kategoriene «Skaper verdi for pengene» og «Sannsynlighet for gjenkjøp».

Skarbø ble tildelt den prestisjetunge utmerkelsen i en kåring arrangert av Virke, Kapital og Konsulentguiden. I juryens begrunnelse heter det blant annet:

«Med slagordet Varde Hartmark får planer til å fly, har selskapet systematisk satset på og bygget opp en egen fagdisiplin: Levendegjøring. Levendegjøring innebærer å balansere harde fag som strategi, analyse og virksomhetsstyring med myke fag som organisasjonsutvikling, lederutvikling, pedagogikk og, markedsføring og kommunikasjon. Kari Bente Skarbø har hatt en tydelig medvirkning i banebrytende konsulentarbeid tuftet på levendegjøring som metode, for å sikre oppdragsgiverne gjennomslag og oppslutning blant medarbeidere og kundens kunder.»