Varde Hartmark

Hoffsveien 21/23, Oslo
Postboks 499 Skøyen, 0213 Oslo
+47 22 51 75 00
post@vardehartmark.no
Org. nr: 993 144 169


Dette er Varde Hartmark

Med verdiene gjennomføringskraft og resultatansvar får vi dine planer til å fly. Vi bruker ikke en dag på noe som kan gjøres på en time og vi utsetter ikke oppgaver til i morgen hvis de kan løses umiddelbart. I Varde Hartmark jobber det realiseringseksperter som vet hvilke knapper som må trykkes for å løse å skape fremdrift og løse utfordringer.

Se tjenestene vi leverer til våre kunder

Varde Hartmark representerer mer enn 20 ulike fagområder fra analyse til IT-programmere, filosofer, strateger, lederutviklere, kommunikasjonsrådgivere og organisasjonspsykologer. Våre medarbeidere har fremragende forståelse for tall eller folk, og mange behersker også kombinasjonen.

Bli kjent med våre medarbeidere→


Historien om Varde Hartmark

Hartmark Consulting har gjennom snart 100 år vært et av de mest respekterte merkenavnene i bransjen. Da finanskrisen satte inn i 2008, bestemte de to grunderne av Varde Consulting seg for å sette nye standarder og bygge nye varder i konsulentmarkedet.

Og i 2013 fant nettopp Norges eldste Management Consulting-virksomhet og Norges yngste og sterkest voksende konsulentmiljø, sammen.

Med Varde Hartmark som flaggskip, er Vardegruppen i dag det største norsk-eide Management Consulting-miljøet her til lands. Vi har historie og tradisjon i ryggmarken. Men på samme måte som toppledere må fornye seg, vil også vi bidra til å fornye bransjen vi opererer i.

Se hvordan vi har løst oppdrag for våre kunder →