Vi tror at våre oppdragsgivere i de aller fleste tilfeller har best kunnskap om egen bedrift, egen bransje og eget marked. Strategien og innsikten er sjelden direkte feil, ofte er det graden av istandsetting som skiller suksess og fiasko. Kunsten er først og fremst å fasilitere frem allerede eksisterende kunnskap. 

VI I Varde Hartmark er REALISERINGSspesialisTER

Med dette mener vi evnen til å istandsette for, og gjennomføre, varige og målbare endringer. Endringer som skal bidra til å realisere våre oppdragsgiveres mål, enten det er snakk om bunnlinje eller et samfunnsoppdrag. Endringer som virker. 

Vi skiller oss ikke fra andre Management Consulting-selskaper gjennom HVA vi gjør, men HVORDAN vi gjennomfører og leverer våre oppdrag: Med en unik formidlingskraft som skaper større forståelse, begeistring og gjennomslag enn noen av våre konkurrenter. Det oppnår vi gjennom sømløst å veve sammen hard og myk kompetanse – tall- og adferdsforståelse – som ivaretar det perspektivet en toppleder må ha.»